பக்கங்கள்

செவ்வாய், 28 அக்டோபர், 2008

பூமிக்கு முத்தம்!தாங்கி நின்ற பூமிக்கு
கடைசியாய் முத்தமிடும்
உதிர்ந்த பூக்கள்.


("மழை தினம்"-கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து..... ஒரு ஒற்றை கவிதை பூ....!)

பின்பற்றுபவர்கள்

மின்னஞ்சல்: bharathijibran@gmail.com

இந்த கவிதைப் பூக்களை உங்கள் மினனஞ்சல் பூக் கூடையில் பெற...

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

web site tracking statistics
Clicky Web Analytics

இந்த கவிதைப் பூக்களை உங்கள் மினனஞ்சல் பூக் கூடையில் பெற...

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

தமிழில் எழுத....


Recent Comments

வலைப்பதிவு காப்பகம்